paušály.sk  
 
 
O2 Telefonicao
T-mobile
orange
 
 
Paušály
Index  
Mobilný telefón
o O2 Telefonica
o T-mobile
o Orange

 
Ponuky
O2 paušály:
- O2 fér faktúra
- O2 Fér kredit


T-mobile paušály:
- program viac
- iTariff
- Vo veľkom
- Relax
- Podnikateľ
 
Orange paušály
- Paušály, internet
 

T-mobile Viac

 

20+20Viac

Voľné minúty mesačne 20+20a  
Voľné víkendové minúty 0 Po prevolaní štandardných voľných minút.
Voľné SMS správy 20 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 7,86 € (236,80 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,355 € (10,70 Sk)  
Mimo špičky 0,179 € (5,40 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,040 € (1,20 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  
a Platí pre volania do národných pevných sietí po prevolaní štandardných 20 voľných minút. Na tieto minúty sa neuplatňuje služba Presun voľných minút.
* Špička v sieti T-Mobile Slovensko a národných pevných sieťach je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod..
*** Špička v iných národných mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

 

55Viac

Voľné minúty mesačne 55  
Voľné víkendové minúty 110 Po prevolaní štandardných voľných minút.
Voľné SMS správy 20 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 15,76 € (474,80 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,315 € (9,50 Sk)  
Mimo špičky 0,100 € (3,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,040 € (1,20 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička v sieti T-Mobile Slovensko a národných pevných sieťach je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod..
*** Špička v iných národných mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

 

100Viac

Voľné minúty mesačne 100  
Voľné víkendové minúty 200 Po prevolaní štandardných voľných minút.
Voľné SMS správy 20 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 26,43 € (796,10 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,236 € (7,10 Sk)  
Mimo špičky 0,100 € (3,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,040 € (1,20 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička v sieti T-Mobile Slovensko a národných pevných sieťach je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod..
*** Špička v iných národných mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

200Viac

Voľné minúty mesačne 200  
Voľné víkendové minúty 200 Po prevolaní štandardných voľných minút.
Voľné SMS správy 20 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 47,36 € (1 426,80 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,159 € (4,80 Sk)  
Mimo špičky 0,080 € (2,40 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,040 € (1,20 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,395 € (11,90 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička v sieti T-Mobile Slovensko a národných pevných sieťach je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod..
*** Špička v iných národných mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

400Viac

Voľné minúty mesačne 400  
Voľné víkendové minúty 400 Po prevolaní štandardných voľných minút.
Voľné SMS správy 20 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 86,86 € (2 616,70 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,080 € (2,40 Sk)  
Mimo špičky 0,040 € (1,20 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,040 € (1,20 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,315 € (9,50 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,315 € (9,50 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička v sieti T-Mobile Slovensko a národných pevných sieťach je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod..
*** Špička v iných národných mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

1000Viac

Voľné minúty mesačne 1000  
Voľné víkendové minúty 1000 Po prevolaní štandardných voľných minút.
Voľné SMS správy 20 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 134,26 € (4 044,70 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,080 € (2,40 Sk)  
Mimo špičky 0,040 € (1,20 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,040 € (1,20 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,236 € (7,10 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke*** 0,236 € (7,10 Sk)  
Mimo špičky 0,199 € (6,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,199 € (6,00 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička v sieti T-Mobile Slovensko a národných pevných sieťach je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod..
*** Špička v iných národných mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.
 
Mobilné telefóny
Mobilný telefón zaznamenáva popri počítačoch najväčší rozvoj s hľadiska technológií. Je to prístroj o ktorom sa dá povedať, že zotročuje ľudí. Telefón si bežný ľudia na Slovensku začali osvojovať vo veľkom množstve od roku 1991. Od tohto roku sa počet ľudí vlastniaci mobilný telefón zväčšuje. Ku dnešnému dnu kedy počet lúdi na Slovensku ktorý vlastnia mobilný telefón sa vyšplhal až na úcty..viac
Reklama
XXX
 
 

Google reklama - ochrana osobných údajov   © 2009 PAUŚÁLY.sk L222 TondaG