paušály.sk  
 
 
O2 Telefonicao
T-mobile
orange
 
 
Paušály
Index  
Mobilný telefón
o O2 Telefonica
o T-mobile
o Orange

 
Ponuky
O2 paušály:
- O2 fér faktúra
- O2 Fér kredit


T-mobile paušály:
- program viac
- iTariff
- Vo veľkom
- Relax
- Podnikateľ
 
Orange paušály
- Paušály, internet
 

T-mobile relax

 
 

Vo veľkom 100

Voľné minúty mesačne 100  
Voľné víkendové minúty 200 Štandardné voľné minúty**
Voľné SMS správy 0 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 19,88 € (599,00 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút
V špičke* 0,295 € (8,90 Sk)  
Mimo špičky 0,033 € (1,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,033 € (1,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,295 € (8,90 Sk)  
Mimo špičky 0,163 € (4,90 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,163 € (4,90 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke* 0,295 € (8,90 Sk)  
Mimo špičky 0,163 € (4,90 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,163 € (4,90 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička vo všetkých národných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
** Voľné víkendové minúty možno čerpať v sieti T-Mobile Slovensko aj pred vyčerpaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe a to počas víkendov a dní pracovného pokoja. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania na Odkazovú službu a dátové volania.

Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

 

Vo veľkom 200

Voľné minúty mesačne 200  
Voľné víkendové minúty 400 Štandardné voľné minúty**
Voľné SMS správy 0 Iba do siete TMSK.
Mesačný paušál 36,48 € (1 099,00 Sk) Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cena volania do siete T-Mobile po prevolaní voľných minút
V špičke* 0,229 € (6,90 Sk)  
Mimo špičky 0,033 € (1,00 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,033 € (1,00 Sk) celý deň
Cena volania do siete O2 po prevolaní voľných minút a do národných pevných sietí
V špičke* 0,229 € (6,90 Sk)  
Mimo špičky 0,163 € (4,90 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,163 € (4,90 Sk) celý deň
Cena volania do siete Orange po prevolaní voľných minút
V špičke* 0,229 € (6,90 Sk)  
Mimo špičky 0,163 € (4,90 Sk)  
Cez víkend a sviatky 0,163 € (4,90 Sk) celý deň
Odoslanie textovej správy SMS na účastnícke čísla
Slovenských operátorov 0,100 € (3,00 Sk)  
Zahraničných operátorov 0,149 € (4,50 Sk)  

* Špička vo všetkých národných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod..
** Voľné víkendové minúty možno čerpať v sieti T-Mobile Slovensko aj pred vyčerpaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe a to počas víkendov a dní pracovného pokoja. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania na Odkazovú službu a dátové volania.

Hovorné po vyčerpaní minút zahrnutých v mesačnom programe služieb. Ceny sú uvedené v € (Sk) / min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Pri programoch Podnikateľ/Vo veľkom sa hovory do všetkých sietí v SR účtujú po sekundách až po prvej minúte. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia. Voľné víkendové minúty je možné čerpať v sieti T-Mobile pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania do odkazovej služby a dátové volania. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena je uvedená v € (Sk) / správa s DPH.

 

 
Mobilné telefóny
Mobilný telefón zaznamenáva popri počítačoch najväčší rozvoj s hľadiska technológií. Je to prístroj o ktorom sa dá povedať, že zotročuje ľudí. Telefón si bežný ľudia na Slovensku začali osvojovať vo veľkom množstve od roku 1991. Od tohto roku sa počet ľudí vlastniaci mobilný telefón zväčšuje. Ku dnešnému dnu kedy počet lúdi na Slovensku ktorý vlastnia mobilný telefón sa vyšplhal až na úcty..viac
Reklama
XXX
 
 

Google reklama - ochrana osobných údajov   © 2009 PAUŚÁLY.sk L222 TondaG